BAŞVURUYA AÇIK ÇAĞRI KONULAR

1512 Girişimcilik Destek Programının 2022 Yılının İlk Yeşil Büyüme Çağrısına

BAŞVURU YAPILABİLECEK ALANLAR

 

Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve
hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir.

 

1- İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar

 

2- Temiz ve Döngüsel Ekonomi

 

3- Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı

 

4- Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım 

 

5- Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım