BİGG AKDENİZ

BİGG AKDENİZ 

Üniversitemiz ile iş dünyası arasındaki köprü görevini yüklenerek Üniversitemizde üretilen bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak üzere 2013 yılında kurulan Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 2015 yılı itibariyle TÜBİTAK 1601 destek programından yararlanarak Batı Akdeniz Bölgesindeki ilk ve tek TÜBİTAK destekli TTO olma başarısını göstermiştir.

AKDENİZ TTO, Üniversite-sanayi arasında koordinasyonu sağlamak, Üniversitedeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik ederek bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak, Üniversitenin geliştirdiği bilgi ve teknolojiyi toplayarak rekabetçi ürün veya süreçlere dönüştürmek, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin Üniversitede üretilmesini ve ortak projeler geliştirilerek ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla yararlanılmasını temin etmek, Üniversite kaynaklı buluşların korunarak ticarileştirilmesini, araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini sağlayarak katma değer oluşturmak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bugün itibariyle TÜBİTAK tarafından 2’inci kez TTO desteği alan Akdeniz TTO, girişimcilik alanında 2017 yılında faaliyete geçirdiği Caretta Ön Kuluçka ile teknogirişim iş fikirlerine hizmet sunmaktadır.  İleri teknoloji iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan, hızlandırma programları ile girişimcileri iş fikri yarışmaları ve yatırımcılarla bir araya getiren Caretta ön kuluçka 2018 yılı itibari ile BİGG AKDENİZ  adıyla Tübitak BiGG uygulayıcı kuruluş olarak TÜBİTAK BİGG 1.aşama Uygulayıcı Kuruluşu olmaya hak kazanan 23 uygulayıcı kuruluş arasında yer almaktadır.