EKİBİMİZ

Doç Dr. Olgun KİTAPCI
AKDENİZ TTO Merkez Müdürü
okitapci@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 6380 Dahili: 1394
  Öğr. Gör. M. Cem SAKARYA
AKDENİZ TTO Merkez Müdür Yardımcısı
cemsakarya@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 6380 Dahili: 6644
   
Merve BİLGEN ÇIKDIN
Tekno Girişim ve İş Geliştirme Uzmanı
mervebilgen@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 6380 Dahili: 1365
Hamit Beran GÜNÇE
Tekno Girişim ve İş Geliştirme Uzmanı – Proje Destek Hizmetleri
hamitgunce@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 6380 Dahili: 1365
  Gizem NALBANTOĞLU
Tekno Girişim ve İş Geliştirme Uzmanı – Kurumsal İletişim Destek Hizmetleri
gnalbantoglu@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 6380 Dahili: 1367
Melih KOÇYİĞİT
Proje Geliştirme ve Üniversite Sanayi İşbirliği Uzmanı
melihkocyigit@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 6380 Dahili: 1365
Sude TUNCER KEŞCİ
Fikri Haklar Yönetimi ve Ticarileştirme Uzmanı
sudekesci@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 6380 Dahili: 1398
Feride ÖZDEMİR
Fikri Haklar Yönetimi ve Ticarileştirme Uzmanı – Patent Vekili
ferideyeniay@akdeniz.edu.tr
+90 242 227 6380 Dahili: 1397