HAKKIMIZDA

bigg-Akdeniz-2.pngtr-caretta-logo.png

Antalya Teknokent TTO Üniversite-sanayi arasında koordinasyonu sağlamak, Üniversitedeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik ederek bu faaliyetleri nitelik ve nicelik yönünden arttırmak, Üniversitenin geliştirdiği bilgi ve teknolojiyi toplayarak rekabetçi ürün veya süreçlere dönüştürmek, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin Üniversitede üretilmesini ve ortak projeler geliştirilerek ulusal ve uluslararası hibe fonlarından daha fazla yararlanılmasını temin etmek, Üniversite kaynaklı buluşların korunarak ticarileştirilmesini, araştırmacıların girişimcilik faaliyetlerinin geliştirilmesini ve teknoloji transferini sağlayarak katma değer oluşturmak amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Girişimcilik alnında da 2017 yılında faaliyete geçirdiği Caretta Ön Kuluçka teknogirişim iş fikirlerine hizmet sunmaktadır.  İleri teknoloji iş fikirlerinin geliştirilmesine katkı sağlayan, hızlandırma programları ile girişimcileri iş fikri yarışmaları ve yatırımcılarla bir araya getiren Caretta Ön Kuluçka 2022 yılı itibari ile TÜBİTAK BiGG uygulayıcı kuruluş olarak TÜBİTAK BİGG 1.aşama Uygulayıcı Kuruluşu olmaya hak kazanan 63 uygulayıcı kuruluş arasında yer almaktadır.

Eklenme tarihi :4.10.2023 14:37:32
Son güncelleme : 4.10.2023 14:37:32