SSS

Kimler başvurabilir?

Çağrı duyurusundaki nitelikleri taşıyan ve üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programı Başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 10 yıl önce almış kişiler BiGG programına başvurabilir.


BİGG Programına başvuru koşulları nelerdir?

 • Üniversitelerin örgün öğrenim veren herhangi bir lisans programından en çok on sene önce mezun olmuş veya bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci,
 • Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından en çok on sene önce mezun olan ya da kayıtlı olan yüksek lisans veya doktora öğrencisi
 • Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış
 • Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayan girişimciler başvuruda bulunabilirler.

Kimler Başvurabilir?

 • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
 • Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişiler TÜBİTAK BİGG programına başvuru yapabilir

Şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi?

Hayır, başvuramaz. Başvuru yapılan tarihte herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Başvuru öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılması durumunda başvuru yapılabilir. Ayrıca Uygulama Esaslarında belirtilen koşulları sağlayan başlangıç firmalarının kurucu ortağı olan kişiler de programa başvurabilir.


Aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapılabilir mi?

Hayır, yapılamaz. Aynı çağrı döneminde tek bir iş fikri ile başvuru yapılabilir.


İş fikri başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Başvurular Uygulayıcı Kuruluşların web sitesinden online olarak yapılır. Başvuru tarihleri TÜBİTAK’ın belirleyeceği takvim üzerinden Uygulayıcı Kuruluş tarafından ilan edilir.


Çağrılar, hangi tarihlerde açılır?

1512 programının, her yıl en az 1 (bir) çağrısı açılır ancak çağrı tarihleri için belirli bir zaman aralığı yoktur.


İş fikri konularında sınırlama var mıdır?

Sınırlama değil ama TÜBİTAK tarafından belirlenen öncelikli kalanlar mevcuttur; Teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirlerinin aşağıdaki tematik alanlarda olması beklenir.

 •         İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik
 •         Temiz ve Döngüsel Ekonomi
 •         Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
 •         Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım
 •         Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım 

Hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de TÜBİTAK’tan, aynı ya da farklı iş fikri ile sermaye desteği alınabilir mi?

Hayır, alınamaz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından teknogirişim sermaye desteği almış kişiler iş fikri başvurusunda bulunamaz.


Bu destek “Teknogirişim” desteği midir?

Hayır, değildir. Bu program, TÜBİTAK Kanunu, TEYDEB Yönetmeliği ve ilgili Uygulama Esasları kapsamında yürütülen bir programdır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Teknogirişim Sermaye Desteği Programından farklı mevzuata tabidir.


Matbu evraklar hangi adrese gönderilir?

TÜBİTAK Başkanlık’ın “Tunus Caddesi No:80 06100 Kavaklıdere Ankara” adresine gönderilmelidir. Evrakların TEYDEB’e en kısa sürede ulaşabilmesi için, göndericinin, ad soyad, program adı, proje numarası ve gönderilme sebebini içeren bir ön yazıyı eklemesi gerekir.


Aşama 1’de verilecek girişimcilik eğitimi ücretli midir?

Hayır, TÜBİTAK’ın girişimciye sağladığı eğitimler ücretsizdir.


Şirket kuruluş giderlerinde herhangi bir indirim/muafiyet uygulanır mı?

Hayır, uygulanmaz. 2. aşamada destek alacak girişimci için, Ticaret Odaları ve Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde, şirket kuruluş giderlerinde uygulanan bir muafiyet yoktur.


Eğitimlere katılmak zorunlu mudur?

Eğitimlere katılmak zorunlu değil.  Fakat katıldığınız her eğitim girişimci performans karnesine artı puan olarak eklenecek. 


Eğitimler nerede olacak?

Tüm eğitim ve mentorluk hizmetleri Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından gerçekleştir.


Birden fazla uygulayıcı kuruluşa başvuru yapılabilir mi?

Bir uygulayıcı kuruluş seçmek ve yolunuza onlarla devam etmek zorundasınız.


Başvurudan sonra nasıl bir süreç sizi bekliyor?

Online başvuru sonrasında ilk incelemeniz yapılır ve projenin uygulama esaslarına ve şekil şartlarına uygunluk sağlayan girişimciler çağrı dönemi için tasarlanmış eğitim ve mentorluk hizmetleri sonucunda hazırlayacakları iş planı ile 2. Aşama başvurularına hazır hale gelirler. Süreç içinde yapılacak değerlendirmeler ile girişimciler hem BİGG 2. aşama sürecine devam edecek hem de BİGG Akdeniz’in iş fikri yarışmalarına ve partnerlerinin yarışmalarına katılma hakkı kazanacaktır.


CARETTA Ön Kuluçkaya yapılan başvurular ayrıca BİGG kapsamında da değerlendirilmekte midir?

CARETTA Ön Kuluçkaya yapılan başvuran girişimci adayları eğer isterlerse TÜBİTAK BİGG programına da yönlendirilebilirler.


CARETTA Ön Kuluçka’da yer alan girişimcilere sunulan hizmetlerden herhangi bir ücret talep edilmekte midir?

 CARETTA Ön Kuluçka hizmetleri kapsamında girişimcilerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Girişimcilerin sunulan hizmetlerden azami ölçüde yaralanması ve katma değeri yüksek projelerin üretilmesi esas alınmaktadır.


BİGG Programına ekip olarak başvurmak mümkün müdür?

BİGG programına ekip olarak başvurmak gerekmektedir. Proje ekibinin proje gereklilikleri kapsamında farklı disiplinlerdeki girişimcilerden oluşması beklenmektedir.


Proje yürütücüsünün başvuru şartlarını sağlaması durumunda, proje ekibindeki diğer kişilerin başvuru şartlarını sağlamaması başvuru yapmaya engel midir?

Proje yürütücüsünün TÜBİTAK tarafından belirtilen başvuru koşullarını sağlaması durumunda, ekipteki diğer üyelerin bu şartları sağlaması özellikle beklenen bir şey değildir.


Değerlendirme kapsamında öncelikli olarak belirlenmiş alanlar mevcut mudur?

Evet, BİGG-1512 Teknogirişim Programının 2022 yılı çağrısında, aşağıda belirtilen tematik alanlar kapsamındaki başvurular kabul edilecektir:

 •         İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik
 •         Temiz ve Döngüsel Ekonomi
 •         Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı
 •         Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım
 •         Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım 
Eklenme tarihi :4.10.2023 14:50:15
Son güncelleme : 4.10.2023 14:50:15