İMKANLARIMIZ

Ön Kuluçka Merkezi

Teknogirişim ve TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı kapsamında uygun eğitimin, mentorluğun, danışmanlığın ve finansal desteğin sunulduğu “Caretta Ön Kuluçka Merkezi”nde Teknogirişim şirketlerinin fiziksel alan, ofis ve altyapı ihtiyaçları karşılanmaktadır. Akdeniz Üniversitesi’nin merkezinde, teknogirişimciliği teşvik etmek amacıyla fikir sahiplerine ve yeni kurulan şirketlere uygun koşullarda birlikte çalışma alanı ve danışmanlık hizmetlerinin verildiği bu merkez, Üniversite Destekleme Vakfı’nın katkılarıyla, 100 metrekarenin üzerinde kurulmuştur.

Ön Kuluçka Rehberlik Programı

Girişimciliğin başlangıç aşaması veya kuluçka süresi olarak adlandırılan dönemdeki girişimciler için stratejik plan tasarımı, yenilikçilik, proje hazırlama ve yönetme, fikri ve sınai mülkiyet hakları, iş planı hazırlama gibi konularda; ders, seminer, kurslar, eğitim programları organize etmek veya etkinlik düzenlemek; kaynakları dâhilinde girişimci ve girişimci adaylarına mekân, altyapı, destek hizmetleri gibi imkânları bedelli veya bedelsiz olarak sağlamak,

İK ve Stajyer Desteği

İş fikirlerinin profesyonel iş hayatına adapte edilmesi sırasında, insan kaynağı en önemli basamaklardandır, ekibiniz ile ilgili stratejik kararlarda ve ekip kurulumu ile ilgili eğitim ve bilgilendirmeler, ihtiyaç duyulması halinde ekibe uygun ortaklıkların sağlanması.

Mentör Desteği

Antalya Teknokent TTO’nun iş ağlarında bulunan sektör temsilcileri ve üniversitemiz akademisyenlerinden oluşan mentor havuzumuz BİGG öncelikler alanlar kapsamında iş fikirler4inin geliştirilmesi ve doğrulanmasında katkı sağlar.

Yatırımcı İlişkileri ve Network Desteği

Caretta Ön Kuluçka iş fikirlerini yatırımcı ile buluşturacak platformlara taşıyor ve temsil ediyor. Teknoloji transfer ekosisteminde 5 yılda ulusalda ve uluslararası alanda geliştirdiği iş ağlarını girişimcilerinin iş fikirlerini olgunlaştırmak için bir araya getiriyor.  Böylece girişimci iş fikrine uygun yatırımcı ve fon kuruluşları ile bir araya geliyor.  Antalya Teknokent İş ağları sayesinde iş fikrinin pazara uygunluğu, piyasa sürülmesi, müşterinin ihtiyacı ve benzeri konularda da sektörden uzman bilgiyi sağlayabiliyor.

Antalya Teknokent Hizmetleri

Proje Destek Hizmetleri: girişimcinin iş fikrinin olgunlaştırılması iş planına dönüşmesi ve uygun fonlara yönlendirilmesi aşamalarında Proje geliştirme ve Üniversite Sanayi İşbirliği Ekibimiz tarafından fikrin geliştirilmesi ve projelendirilmesi, ulusal ve uluslararası(TÜBİTAK, KOSGEB, AB vb.) fon kaynaklarına yönlendirme, projenin yazımı ve 3. göz desteği ve projelerin yürütülmesi esnasında idari ve teknik açıdan destek sunmaktır.

İş Fikri Yarışmaları Düzenlemek ve Partner Kuruluş Yarışmalarına Yönlendirme Desteği Vermek: CARETTA Ön Kuluçka’da yer alan tüm girişimcilerin doğal katılım sağlayacağı dışardan başvuruların ise belli bir kriter ve eğitimden geçmesi şartıyla düzenlenecek İş Fikri yarışmasının düzenlenmesi ve sonuçlandırılması.  Ayrıca İTÜ Çekirdek ile geliştirdiğimiz partnerliğimiz vasıtasıyla BİG BANG İş Fikri Yarışmasına, ANSİAD İş Fikri Yarışmasına ve ulusal/uluslararası iş fikri yarışmalarına katılım koşullarının sağlanması, iş fikri ve katılım sunumlarının olgunlaştırılması desteği sunulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri ve Network Desteği: Caretta Ön Kuluçka iş fikirlerini yatırımcı ile buluşturacak platformlara taşıyor ve temsil ediyor. Teknoloji transfer ekosisteminde 5 yılda ulusalda ve uluslararası alanda geliştirdiği iş ağlarını girişimcilerinin iş fikirlerini olgunlaştırmak için bir araya getiriyor.  Böylece girişimci iş fikrine uygun yatırımcı ve fon kuruluşları ile bir araya geliyor. Antalya Teknokent İş ağları sayesinde iş fikrinin pazara uygunluğu, piyasa sürülmesi, müşterinin ihtiyacı ve benzeri konularda da sektörden uzman bilgiyi sağlayabiliyor.

Şirketleşme Süreçlerinin Yönetimi

Yenilikçi, uygulanabilir ve ticari değer yaratacak ön kuluçka hizmetlerini almış ve olgunlaşmış fikirlerinin start-up ve spin-of şirketlere dönüşmesi için gerekli fonlara yönlendirilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. Girişimcilere yatırım, şirket ve pazar analizinden başlayarak şirket yapısının belirlenmesi, iş kurma, rekabetçi pazar stratejileri geliştirme, tutundurma, gelir modeli oluşturma, kaynak yaratma, fona erişim ve yönetimi konularında destekler verilmekte. Ayrıca girişimcilerimizi teknoloji yoğun iş fikri ile girişimini gerçekleştirmiş ve şirketleşmiş başarılı şirket sahipleri ile bir araya getireceğimiz deneyim paylaşım platformlarıyla bu konudaki tecrübelerden yararlanması sağlanmaktadır.

BİGG AKDENİZ Projesi kapsamında uygulayıcı kuruluş hizmetlerinden yararlanana BİGG Girişimcileri için ayrıca proje raporlama ve muhasebe süreçleri hakkında bilgilendirme ve danışma desteği de sunulmaktadır.

FSMH Yönetimi

Ön kuluçkamız’da yer alacak inovatif iş fikirlerinin kalitesi ve değerinin ortaya çıkartılması kapsamında girişimcilere patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım konularında bilgilendirme ön araştırma ve başvuru süreçlerinin aktarıldığı eğitimler verilmektedir. Ayrıca sözleşme yönetimi ve lisanslama, ticarileştirme kapsamında da pazar araştırması, patent ve faydalı model değerlemesi gibi hizmetler sunmaktadır.

Laboratuvar Test Hizmetleri

Girişimcilerimizin ileri teknoloji iş fikirleri ve protiplerinin geliştirilmesi için Akdeniz Üniversitesinin altyapı ve laboratuvarlar hizmetlerinden yararlandırılmasıdır.

Eğitim ve Etkinlikler: Antalya Teknokent ve Caretta Ön Kuluçka’da gerçekleştirilecek eğitim ve etkinliklere katılım.

Eklenme tarihi :4.10.2023 14:39:47
Son güncelleme : 4.10.2023 14:39:47